مطالعات اسلام و روان شناسی, دوره (8), شماره (14), سال (2014-9) , صفحات (55-83)

عنوان : ( مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی )

نویسندگان: محمد داوری , غلامرضا صدیق اورعی , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی

کلمات کلیدی

, نظارت خداوند, رفتار انسان, تنظیم رفتار اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046674,
author = {محمد داوری and صدیق اورعی, غلامرضا and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی},
journal = {مطالعات اسلام و روان شناسی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {14},
month = {September},
issn = {****-0187},
pages = {55--83},
numpages = {28},
keywords = {نظارت خداوند، رفتار انسان، تنظیم رفتار اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی
%A محمد داوری
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J مطالعات اسلام و روان شناسی
%@ ****-0187
%D 2014

[Download]