پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2015-02-17

عنوان : ( تاثیر بی کربنات بر میزان زیست توده و لیپید ریزجلبک بومی جدا شده از پساب شهری مشهد )

نویسندگان: مریم السادات اطیابی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشت ریز جلبک ها در فاضلاب یک روش جایگزین پایدار و ارزان به صورت متعارف برای تصفیه فاضلاب ارائه می دهد. این کار موجب کاهش هزینه های اضافی برای حذف مواد مغذی از جریان فاضلاب، و هزینه های تامین مواد مغذی و آب برای رشد ریز جلبک می شود. این تحقیق بر روی فاضلاب شهری مشهد به منظور جداسازی گونه ای مطلوب جهت رشد در محیط فاضلاب با حضور بی کربنات به عنوان منبع کربن دوم صورت گرفت. بدین منظور یک گونه بومی از فاضلاب شهری مشهد جداسازی شد و میزان لیپید، زیست توده، بهره وری لیپید، بهره وری زیست توده و محتوای لیپید آن در دو محیط کشت فاضلاب همراه با 6% دی اکسید کربن به ترتیب g.l-1 32/0، g.l-1 26/1، mglipid.l-1.day-1 100، g .l-1.day-1 39/0 و % glipid . gbiomass-1 26 بود، و این مقادیر در حضور بی کربنات به عنوان منبع کربن دوم به ترتیب معادل، g.l-1 26/0، g.l-1 44/1، mglipid.l-1.day-1 109، g .l-1.day-1 61/0 و % glipid . gbiomass-1 18 بود. بنابر این پس از پایان آزمایشات مشخص شد که بی کربنات به عنوان منبع کربن دوم باعث افزایش میزان زیست توده و بهره وری این ریزجلبک ولی کاهش محتوای لیپید آن شد.

کلمات کلیدی

, ریز جلبک, فاضلاب, بی کربنات, CO2, لیپید, زیست توده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046689,
author = {اطیابی, مریم السادات and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {تاثیر بی کربنات بر میزان زیست توده و لیپید ریزجلبک بومی جدا شده از پساب شهری مشهد},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریز جلبک، فاضلاب، بی کربنات، CO2، لیپید، زیست توده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بی کربنات بر میزان زیست توده و لیپید ریزجلبک بومی جدا شده از پساب شهری مشهد
%A اطیابی, مریم السادات
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2015

[Download]