توسعه روستایی , 2015-02-18

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار اختیار معامله(مطالعه موردی محصول پنبه شهرستان گنبد) )

نویسندگان: حسین محمدی , فاطمه سخی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان پنبه کار شهرستان گنبد در بازار اختیار معامله بوده است.

کلمات کلیدی

, مشارکت, بازار اختیار معامله, پنبه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046694,
author = {محمدی, حسین and سخی, فاطمه and صبوحی صابونی, محمود},
title = {بررسی عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار اختیار معامله(مطالعه موردی محصول پنبه شهرستان گنبد)},
booktitle = {توسعه روستایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مشارکت، بازار اختیار معامله، پنبه، لاجیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار اختیار معامله(مطالعه موردی محصول پنبه شهرستان گنبد)
%A محمدی, حسین
%A سخی, فاطمه
%A صبوحی صابونی, محمود
%J توسعه روستایی
%D 2015

[Download]