اقتصاد مقداری, دوره (9), شماره (3), سال (2015-1) , صفحات (1-19)

عنوان : ( بررسی ناپایداری صادرات بخش کشاورزی ایران با رویکرد مارکف سوئیچینگ )

نویسندگان: حسین محمدی , پریسا علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درجه ی بالایی از بی‌ثباتی صادرات برای کالاهای اولیه می‌تواند اثر سوء بر رشد کشورهای در حال توسعه داشته باشد. هر گونه بی‌ثباتی در درآمد‌‌های ارزی موجب خواهد شد که برنامه‌ریزی‌های توسعه ی اقتصادی در فضایی نامطمئن صورت گیرد. در این تحقیق برای اندازه گیری نوسانات تجاری بخش کشاورزی طی دوره‌ زمانی 90-1360 از فیلتر هدریک پرسکات، هم‌چنین مدل مارکف سوئیچینگ دو رژیمه بهره گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در 14 سال از سال‌های مزبور افزایش و در 17 سال کاهش بر فعالیت‌های صادراتی بخش کشاورزی حاکم بوده است. طول دوره‌های کاهش از طول دوره‌های افزایش بیشتر و دوره‌های افزایش از تندی بیشتری نسبت به دوره های کاهش برخوردار بوده‌اند. بنابر‌این در دوره‌ مورد بررسی بخش کشاورزی بیشتر دارای نوسانات کاهشی صادرات بوده است که این موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصولات غیر نفتی خواهد شد و این اثرات در زیر بخش‌های آن نیز مشخص است. طبیعی است که این موضوع موجب از دست رفتن بازارهای جهانی صادرات محصولات کشاورزی شده و وابستگی کشور را به واردات این محصولات افزایش داده است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر نوسانات کاهشی و عدم پایداری افزایش صادرات در بخش کشاورزی می‌تواند در توسعه ی صادرات این زیر بخش موثر باشد

کلمات کلیدی

, بخش کشاورزی, نوسانات تجاری, فیلتر هدریک - پرسکات, مدل مارکف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046696,
author = {محمدی, حسین and علیزاده, پریسا},
title = {بررسی ناپایداری صادرات بخش کشاورزی ایران با رویکرد مارکف سوئیچینگ},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2015},
volume = {9},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-5850},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {بخش کشاورزی، نوسانات تجاری، فیلتر هدریک - پرسکات، مدل مارکف سوئیچینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ناپایداری صادرات بخش کشاورزی ایران با رویکرد مارکف سوئیچینگ
%A محمدی, حسین
%A علیزاده, پریسا
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2015

[Download]