اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی (با رویکرد هویت اسلامی) , 2015-01-07

عنوان : ( بررسی نقش آموزشی موزه های تعاملی در شناخت آثار تاریخی خراسان )

نویسندگان: دکتر سید غلامرضا اسلامی , حامد کامل نیا , ندا میزایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046706,
author = {دکتر سید غلامرضا اسلامی and کامل نیا, حامد and ندا میزایی},
title = {بررسی نقش آموزشی موزه های تعاملی در شناخت آثار تاریخی خراسان},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی (با رویکرد هویت اسلامی)},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موزه"،"آموزش"،"شناخت آثار تاریخی" ،"مخاطب جوان و نوجوان" ،"واقعیت مجازی"},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش آموزشی موزه های تعاملی در شناخت آثار تاریخی خراسان
%A دکتر سید غلامرضا اسلامی
%A کامل نیا, حامد
%A ندا میزایی
%J اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی (با رویکرد هویت اسلامی)
%D 2015

[Download]