سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین , 2015-02-22

عنوان : ( توده های نفوذی با پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در محدوده جنوب باختری سرخ کوه، بلوک لوت )

نویسندگان: احمد حسینخانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی جنوب‌ باختری سرخ کوه در 120 کیلومتری جنوب باختری شهر بیرجند و در بخش باختری بلوک لوت قرار گرفته است. زمین‌شناسی منطقه شامل سنگ‌های آتشفشانی با ترکیب آندزیت و بازالت بوده که نفوذ توده‌های نفوذی با ترکیب هورنبلند دیوریت، هورنبلند تونالیت و بیوتیت مونزونیت به درون آنها موجب کانی سازی و دگرسانی شده است. سنگ های دیوریتی و مونزونیتی توده های اصلی منشأ کانی سازی هستند. این توده ها متعلق به تیپ I و سری مگنتیت بوده و اغلب ماهیت کالکوآلکالن دارند و از نظر تکتونیکی مرتبط با گرانیتوئیدهای قوس ولکانیکی مرتبط با فرورانش هستند. دگرسانی این توده‌ها شامل سریسیتی، آرژیلیک، پروپیلی‌تیک، کربناتی و سیلیسی است. کانی‌سازی حاصل از این توده های نفوذی به شکل‌های پراکنده، رگچه ای و رگه‌ای دیده می‌شود. کانی‌سازی رگه‌ای با امتداد شمال‌باختری-جنوب خاوری در سنگ میزبان هورنبلند دیوریت پورفیری تشکیل شده و شامل کوارتز، کالکوپیریت، پیریت و کانی های ثانویه است. کانی‌سازی پراکنده و رگچه ای نیز شامل کوارتز، پیریت، مگنتیت، کالکوپیریت و کانیهای ثانویه است که در بیوتیت مونزونیت دگرسان شده و هورنبلند دیوریت پورفیری مشاهده می‌گردد. کانیهای ثانویه شامل کالکوسیت، کوولیت، مالاکیت، آزوریت، هماتیت و گوتیت است. شواهد مختلف سنگ شناسی، نوع و گسترش توده های نفوذی، آلتراسیون، شکل کانی سازی و ناهنجاریهای ژئوشیمیایی نشان دهنده کانی-سازی احتمالی مس پورفیری در منطقه بوده که نیازمند مطالعات اکتشافی تفصیلی است.

کلمات کلیدی

, بلوک لوت, توده نفوذی, کانی¬شناسی, دگرسانی, مس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046712,
author = {حسینخانی, احمد and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {توده های نفوذی با پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در محدوده جنوب باختری سرخ کوه، بلوک لوت},
booktitle = {سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بلوک لوت، توده نفوذی، کانی¬شناسی، دگرسانی، مس پورفیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توده های نفوذی با پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در محدوده جنوب باختری سرخ کوه، بلوک لوت
%A حسینخانی, احمد
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2015

[Download]