اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18

عنوان : ( بررسی اثر دما بر مقاومت به نفوذ پوست سیب ارقام لبنانی زرد، لبنانی قرمز و عباسی )

نویسندگان: حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالانه مقادیر زیادی از میوه ها در اثر زخم دیدگی یا پاره شدن پوست هنگام برداشت، حمل و نقل، انبار کردن و بسته بندی دچار افت کیفیت می‌شوند. بسیاری از محصولات کشاورزی از قبیل انواع سیب به واسطه‌ی برخورد یک شئ نسبتا نوک تیز با پوست آن به سهولت دچار زخم شدگی می‌گردد. در این تحقیق تاثیر دما بر مقاومت پوست سیب به نفوذ بررسی شد. تاثیر این عامل بر مقاومت پوست سیب رقم‌های لبنانی زرد، لبنانی قرمز و عباسی مشهد با استفاده از طرح کاملا تصادفی در سه دمای (10، 20و30 درجه ی سانتی گراد) تحت بارگذاری با سرعت ثابت 2 میلی متر بر ثانیه در 12 تکرار و در مجموع 108 آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد دما بر نیرو و انرژی نفوذ سیب لبنانی زرد در سطح 1% اثر معنی‌دار دارد اما برای سیب لبنانی قرمز و عباسی این اثر معنی دار نیست.

کلمات کلیدی

, سیب لبنانی زرد, سیب عباسی مشهد, مقاومت به نفوذ, انرژی نفوذ, جابجایی نفوذ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046713,
author = {صدرنیا, حسن},
title = {بررسی اثر دما بر مقاومت به نفوذ پوست سیب ارقام لبنانی زرد، لبنانی قرمز و عباسی},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیب لبنانی زرد، سیب عباسی مشهد، مقاومت به نفوذ، انرژی نفوذ، جابجایی نفوذ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دما بر مقاومت به نفوذ پوست سیب ارقام لبنانی زرد، لبنانی قرمز و عباسی
%A صدرنیا, حسن
%J اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2015

[Download]