سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین , 2015-02-22

عنوان : ( بررسی پارامترهای رسوبی ،رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری رودخانه بقیع واقع در شمال غرب نیشابور )

نویسندگان: حسام کاویان , محمد خانه باد , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز ماروسک در شمال غرب شهرستان نیشابور قرار دارد. رودخانه بقیع به عنوان یکی از شاخه های اصلی این حوضه آبریز با طولی معادل 1/20 کیلومتر مورد مطالعه قرار گرفته است. رودخانه مورد مطالعه از نوع رودخانه های با بار بستر گراولی است. تعداد 32 نمونه رسوب از وسط کانال فعال رودخانه برداشت شده است که پس از خشک شدن توسط روش غربال خشک جهت دانه بندی مورد آزمایش قرار گرفته است. پس از دانه بندی نمونه ها پارامترهای آماری (جورشدگی، کشیدگی، کج شدگی، میانه و میانگین) رسم شدند. در بررسی رخساره های رسوبی نهشته های مورد مطالعه رخساره رسوبی دانه درشت (Gmg, Gci)، رخساره رسوبی دانه متوسط (Sm) و رخساره رسوبی دانه ریز (Fl) شناسایی شدند. با توجه به رخساره های رسوبی عناصر ساختاری SG و FF شناسایی شده است. مدل های رسوبی ارائه شده برای این رودخانه شامل رودخانه بریده بریده گراولی با رسوبات جریان ثقلی و رودخانه بریده بریده کم عمق با بار بستر گراولی می باشد.

کلمات کلیدی

, پارامترهای آماری, رخساره رسوبی, عناصر ساختاری, رودخانه بقیع, نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046714,
author = {کاویان, حسام and خانه باد, محمد and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بررسی پارامترهای رسوبی ،رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری رودخانه بقیع واقع در شمال غرب نیشابور},
booktitle = {سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پارامترهای آماری، رخساره رسوبی، عناصر ساختاری، رودخانه بقیع، نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای رسوبی ،رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری رودخانه بقیع واقع در شمال غرب نیشابور
%A کاویان, حسام
%A خانه باد, محمد
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2015

[Download]