سی و سومین گردهمایی علوم زمین , 2015-02-22

عنوان : ( آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه پیشین واقع در شرق ایران مرکزی )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشته های کرتاسه پیشین در برش دیهوک واقع در جنوب شرق طبس 72,5 متر ضخامت داشته مرز زیرین این نهشته ها با سنگ آهک های سازند اسفندیار به صورت گسله و مرز بالایی آن با کنگلومرای کرمان به صورت ناپیوستگی فرسایشی می باشد. در این پرکننده کانال ساحلی و یک Gcm توالی تعداد 2 رخساره آواری متعلق به کمربند ساحلی اکسیدی شامل یک رخساره کنگلومرایی و 13 رخساره کربناته از دریا به سمت خشکی شامل offshore transition رخساره ماسه سنگی با میان لایه های گلسنگ متعلق به دو رخساره و پنج ریز رخساره اربیتولینی متعلق به دریای محدود شده تا دریای باز، ده رخساره و دو ریز رخساره گرینستونی تا پکستونی متعلق به کمربند پشته ای و یک رخساره مارنی فاقد فسیل متعلق به پهنه جزر و مدی شناسایی شده است. این نهشته ها طی چهار سکانس رسوبی رده سوم راسب شده اند و در این سکانس ها هر دسته رخساره خود شامل چند پاراسکانس پیشروی و پسروی است. مرز SB می باشد. مرز بین سکانس ها با توجه به حضور فراوان اکسید های آهن در اطراف اربیتولین ها و دیگر آلوکم ها ? 1 و مرز پایانی توالی با توجه به شواهد خروج SB سکانسی آغازین توالی با توجه به گسله بودن و از طرفی وجود توالی کنگلومرایی ? 1 است. سطح آب این نهشته ها در زمان رسوبگذاری با منحنی های جهانی مطابقت دارد و تفاوت های RSME و از نوع SB ازآب 1 کوچک ناشی از پیشروی و پسروی های متناوب به سبب تکتونیکی بودن منطقه است.

کلمات کلیدی

, کرتاسه پیشین, رخساره, محیط رسوبی, سکانس رسوبی, دیهوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046729,
author = {حسینی, سیدحسین and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه پیشین واقع در شرق ایران مرکزی},
booktitle = {سی و سومین گردهمایی علوم زمین},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کرتاسه پیشین، رخساره، محیط رسوبی، سکانس رسوبی، دیهوک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه پیشین واقع در شرق ایران مرکزی
%A حسینی, سیدحسین
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J سی و سومین گردهمایی علوم زمین
%D 2015

[Download]