اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار , 2015-02-05

عنوان : ( شناسایی مناطق در خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی و سیستم اطلاعات مکانی )

نویسندگان: افسانه ابراهیمی , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین لغزش و اثرات آن به عنوان مشکل اصلی در جهان شناخته شده است. این پدیده اغلب موجب خسارات جانی و مالی میگردد.

کلمات کلیدی

, زمین لغزش, نگاشت, حساسیت زمین لغزش, سیستم اطلاعات مکانی, سیستم استنتاج تطبیقی, نرو فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046738,
author = {ابراهیمی, افسانه and شاد, روزبه},
title = {شناسایی مناطق در خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی و سیستم اطلاعات مکانی},
booktitle = {اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زمین لغزش، نگاشت، حساسیت زمین لغزش، سیستم اطلاعات مکانی، سیستم استنتاج تطبیقی، نرو فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مناطق در خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی و سیستم اطلاعات مکانی
%A ابراهیمی, افسانه
%A شاد, روزبه
%J اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]