سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14

عنوان : ( کنترل آلودگی ریزنمونه های جوانه زرشک بیدانه در شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: لیلا سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : زرشک به عنوان یکی از محصولات با ارزش از لحاظ تغذیه ای و دارویی می باشد .این آزمایش برای دستیابی به بهترین روش جهت ضدعفونی سطحی ریزنمونه های زرشک در شرایط درون شیشه ای انجام شد. زیرا یکی از مشکلات اصلی ریزنمونه هابروزآلودگی های گسترده قارچی و باکتریایی درمحیط کشت بافت می باشد از این رو در این پژوهش تاثیر ترکیبات ضدعفونی کننده مختلفی چون هیپوکلرید سدیم ،کلرید جیوه ، انتی بیوتیک های مختلف و قارچ کش بنومیل بر کنترل آلودگی ریز نمونه های حاصل ازجوانه جانبی رقم زرشک بیدانه مورد بررسی قرار گرفت.ریزنمونه ها پس از ضدعفونی با ترکیبات مختلف در محیط کشت wpmکشت شدند.بعد از 3روز داده برداری شروع شد و بعد4 هفته درصد آلودگی ریزنمونه ها برای تیمار های مختلف ثبت شد.نتایج نشان داد تیمار ریزنمونه ها با استفاده از قارچ کش بنومیل به میزان 5/0 درصد به مدت 10دقیقه وسپس ضدعفونی با الکل 70 درصد به مدت 1 دقیقه و کلرید جیوه 1/0 درصد به مدت 8 دقیقه بیشترین درصد گیاهان عاری از آلودگی را تولید و بهترین تیمار معرفی شد.

کلمات کلیدی

, Berberis vulgaris, micropropagation, surface disunfection
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046746,
author = {سمیعی, لیلا},
title = {کنترل آلودگی ریزنمونه های جوانه زرشک بیدانه در شرایط درون شیشه ای},
booktitle = {سومین کنگره ملی گیاهان دارویی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {Berberis vulgaris; micropropagation; surface disunfection},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل آلودگی ریزنمونه های جوانه زرشک بیدانه در شرایط درون شیشه ای
%A سمیعی, لیلا
%J سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
%D 2014

[Download]