اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18

عنوان : ( معرفی و مقایسه غوزه چین و پنبه چین ها و انتخاب مناسب ترین ماشین برداشت پنبه )

نویسندگان: محمود رحیمی , عباس مهدی نیا , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی جهان تیغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پرهزینه ترین مراحل تولید پنبه مرحله برداشت پنبه است؛که حدود یک چهارم هزینه های تولید پنبه را شامل می شود. غوزه چین ها و پنبه چین ها دو ماشین رایج برداشت پنبه می باشند. ماشین برداشت پنبه یکی از پیچیده ترین و گران ترین ماشین های کشاورزی محسوب می شود. ماشین برداشت پنبه اگر مناسب با شرایط محصول و کشور انتخاب نشود، باعث افزایش تلفات، کاهش کیفیت و افزایش هزینه ها می شود. اکثر پنبه کاشته شده در ایران با کارگر برداشت می شود. کمبود کارگر و محدودیت در زمان برداشت ایجاب کرده بیشتر تولیدکنندگان به دنبال ساخت ماشینی برای برداشت پنبه باشند؛ با وجود اینکه چند دستگاه کمباین برداشت پنبه در ایران وجود دارد. به دلیل پیچیده بودن و نداشتن آشنایت کامل در زمینه ماشین های برداشت پنبه تولیدکنندگان در ساخت ماشین برداشت پنبه به طور موفق عمل نکرده اند. در این تحقیق در پاسخ به افزایش هزینه های تولید پنبه و به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه ها، به مقایسه عملکرد و خصوصیات کیفی بین غوزه چین و پنبه چین از نقطه نظر : طرز کار، شاخص پاک کنندگی، درجه کیفیت پنبه، هزینه ها و تلفات مزرعه ای پرداخته شد.

کلمات کلیدی

, برداشت پنبه, پنبه, پنبه چین, غوزه چین, مقایسه پنبه چین با غوزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046756,
author = {رحیمی, محمود and عباس مهدی نیا and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین and جهان تیغ, مهدی},
title = {معرفی و مقایسه غوزه چین و پنبه چین ها و انتخاب مناسب ترین ماشین برداشت پنبه},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برداشت پنبه، پنبه، پنبه چین، غوزه چین، مقایسه پنبه چین با غوزه چین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی و مقایسه غوزه چین و پنبه چین ها و انتخاب مناسب ترین ماشین برداشت پنبه
%A رحیمی, محمود
%A عباس مهدی نیا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%A جهان تیغ, مهدی
%J اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2015

[Download]