بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-09-10

عنوان : ( پتانسیل کنترل بیولوژیکی قارچ Trichoderma harzianum علیه عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای )

نویسندگان: نیما خالدی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری پوسیدگی زغالی سویا یکی از مهمترین ...

کلمات کلیدی

, بیوکنترل, سویا, تریکودرما, ماکروفومینا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046772,
author = {خالدی, نیما and طاهری, پریسا},
title = {پتانسیل کنترل بیولوژیکی قارچ Trichoderma harzianum علیه عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {بیوکنترل- سویا- تریکودرما- ماکروفومینا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل کنترل بیولوژیکی قارچ Trichoderma harzianum علیه عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای
%A خالدی, نیما
%A طاهری, پریسا
%J بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2014

[Download]