سیستمهای مکانیکی و نو آوری های صنعتی , 2015-02-18

عنوان : ( تخمین عمر خستگی دیسک کمپرسور موتور جت با استفاده از روش انرژی )

نویسندگان: مهرداد قربانی , خلیل فرهنگ دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیسک های کمپرسور یکی از مهمترین اجزای توربین های گازیمی باشد که با سرعت زاویه ای بسیار بالا می چرخد.این سرعت زاویه ای بالا باعث ایجاد نیروی گریز از مرکز بزرگ در دیسک می-گردد. تنش های حاصل از این نیروها در محل اتصال پره به دیسک منجر به کاهش مقاومت ماده ی سازنده ی دیسک و افزایش تغییر شکل دیسک شده و به مرور باعث خرابی و از کار افتادگی دیسک می گردد. در این مقاله ابتدا با استفاده از نرم افزارالمان محدود آباکوس به بررسی و تجزیه و تحلیل تنش های حاصل از نیروهای وارد شده به دیسک در محل اتصال پرداخته می شود. پس از شناسایی تنش-های بحرانی و محل آن ها، با استفاده از روش انرژی لینگ چن مبتنی بر قانون بقای انرژی و اصل مومنتوم تعداد چرخه های منجر به شکست پیش بینی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, دیسک کمپرسور, المان محدود, تنش, قانون بقای انرژی, اصل مومنتوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046777,
author = {قربانی, مهرداد and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {تخمین عمر خستگی دیسک کمپرسور موتور جت با استفاده از روش انرژی},
booktitle = {سیستمهای مکانیکی و نو آوری های صنعتی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {دیسک کمپرسور، المان محدود، تنش، قانون بقای انرژی، اصل مومنتوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین عمر خستگی دیسک کمپرسور موتور جت با استفاده از روش انرژی
%A قربانی, مهرداد
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J سیستمهای مکانیکی و نو آوری های صنعتی
%D 2015

[Download]