کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری , 2013-12-18

عنوان : ( منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه کشویی با انتهای استوانه ای )

نویسندگان: علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دریچه ها سازه هایی پر کاربرد در شبکه های آبیاری و زهکشی می باشند که دقت در تخمین دبی عبوری از دریچه ها باعث افزایش کار آمدی شبکه های توزیع آب می گردد. در این پژوهش یافته های آزمایشگاهی درباره منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه های کشویی با استوانه های کامل و نیم استوانه ای و مقایسه آن با دریچه کشویی لبه تیز ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, دریچه کشویی, ضریب فشردگی, جریان آزاد, جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046783,
author = {بهشتی, علی اصغر and ضیائی, علی نقی},
title = {منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه کشویی با انتهای استوانه ای},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {دریچه کشویی، ضریب فشردگی، جریان آزاد، جریان مستغرق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه کشویی با انتهای استوانه ای
%A بهشتی, علی اصغر
%A ضیائی, علی نقی
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
%D 2013

[Download]