همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین , 2014-02-20

عنوان : ( تعیین رابطه دبی اشل در دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای )

نویسندگان: علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با استفاده از آنالیز ابعادی و تئوری خودمانایی ناقص و همچنین داده های آمایشگاهی اندازه گیری شده، روابطی بدون بعد برای دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, دریچه, آنالیز ابعادی, تئوری خودمانایی, ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046788,
author = {بهشتی, علی اصغر and ضیائی, علی نقی},
title = {تعیین رابطه دبی اشل در دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای},
booktitle = {همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دریچه، آنالیز ابعادی، تئوری خودمانایی، ضریب دبی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین رابطه دبی اشل در دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای
%A بهشتی, علی اصغر
%A ضیائی, علی نقی
%J همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
%D 2014

[Download]