جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (3), شماره (9), سال (2014-4) , صفحات (113-123)

عنوان : ( بررسی شاخص های ناپایداری هنگام وقوع پدیده های آب و هوایی مخرب در مشهد )

نویسندگان: حسن صالحی , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مخاطرات محیطی مهم می توان به پدیده های آب و هوایی مخرب اشاره کرد که سالانه خسارات مالی و جانی بسیاری به بار می آورند. برای پیش بینی و مقابله با آثار زیانبار این پدیده ها علاوه بر روش های همدیدی معمول بررسی ساختار ترمودینامیک جو در لایه های مختلف و تحلیل شاخص های ناپایداری ضروری است. در پیش بینی های عملی هواشناسی شاخص های بسیاری برای ارزیابی پایداری اتمسفر و پیش بینی ناپایداری به کار می رود

کلمات کلیدی

, پدیده های مخرب, پیش بینی, رادیوسوند, دینامیک جو, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046802,
author = {صالحی, حسن and موسوی بایگی, محمد},
title = {بررسی شاخص های ناپایداری هنگام وقوع پدیده های آب و هوایی مخرب در مشهد},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {9},
month = {April},
issn = {2322-1682},
pages = {113--123},
numpages = {10},
keywords = {پدیده های مخرب، پیش بینی، رادیوسوند، دینامیک جو، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شاخص های ناپایداری هنگام وقوع پدیده های آب و هوایی مخرب در مشهد
%A صالحی, حسن
%A موسوی بایگی, محمد
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2014

[Download]