اساس, دوره (15), شماره (35), سال (2013-5) , صفحات (5-15)

عنوان : ( مقاوم سازی لرزه ای اتصال تیر به ستون داخلی بتن آرمه با ورقه های پلیمری کربنی )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , ابراهیم زمانی بیدختی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصالات خمشی بتن آرمه تقویت شده با صفحات پلیمری مسلح به الیاف کربن (CFRP) تحت اثر بارهای چرخه ای می پردازد. هدف از این آزمایشات، ترمیم اتصالات داخلی آسیب دیده بتنی است که فاقد آرماتورهای عرضی اتصال بر اساس ضوابط طرح لرزه ای عنوان شده در آیین نامه های موجود می باشند.

کلمات کلیدی

, اتصال تیر- ستون بتنی, ورق های CFRP, بارهای چرخه ای, شاخص خسارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046808,
author = {شریعتمدار, هاشم and زمانی بیدختی, ابراهیم},
title = {مقاوم سازی لرزه ای اتصال تیر به ستون داخلی بتن آرمه با ورقه های پلیمری کربنی},
journal = {اساس},
year = {2013},
volume = {15},
number = {35},
month = {May},
issn = {2008-7721},
pages = {5--15},
numpages = {10},
keywords = {اتصال تیر- ستون بتنی، ورق های CFRP، بارهای چرخه ای، شاخص خسارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاوم سازی لرزه ای اتصال تیر به ستون داخلی بتن آرمه با ورقه های پلیمری کربنی
%A شریعتمدار, هاشم
%A زمانی بیدختی, ابراهیم
%J اساس
%@ 2008-7721
%D 2013

[Download]