تاریخ روابط خارجی, دوره (14), شماره (55), سال (2013-9) , صفحات (147-184)

عنوان : ( بررسیِ بحران آذربایجان برپایه‌ی مدل مدیریت بحران برچر )

نویسندگان: محسن خلیلی , زهرا سلیمانی پور , فهیمه عشرتی خلیل آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از پایان دومین جنگ جهانی، نیروهای شوروی علی‌رغم داشتن تعهّد قانونی جهت خروج فوری از خاک ایران، بسیار تعلّل کردند و تنها، پس از طرح شکایت ایران در شورای امنیّت، حاضر به تخلیه‌ی خاک کشور شدند. تصاعد بحران آذربایجان، حکایت از نشان‌دادن اراده‌ی شوروی برای گسترش دامنه‌ی نزاع به سطوح بالاتر داشت تا بتواند به دستآوردهای بهتری در راستای مبارزه‌ی ستیزه‌جویانه میان قدرت‌های درگیر، دست‌یابد. بحران آذربایجان(تابستان1324/ پاییز1325)نه‌تنها از منظر بین‌المللی، آغازگر رویارویی بین شرق و غرب بود؛ بلکه، سبب‌سازِ مداخله‌جویی‌ قدرت‌های خارجی، در تحولات داخلی ایران شد. نگارندگان، با بهره‌گیری از مدل جامع مدیریت بحران مایکل برچر به بازشناسی بحران آذربایجان پرداخته‌اند.

کلمات کلیدی

, بحران آذربایجان, مدل مدیریت جامع بحران, پیدایش, گسترش, فروکاهش, تأثیر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046848,
author = {خلیلی, محسن and سلیمانی پور, زهرا and عشرتی خلیل آباد, فهیمه},
title = {بررسیِ بحران آذربایجان برپایه‌ی مدل مدیریت بحران برچر},
journal = {تاریخ روابط خارجی},
year = {2013},
volume = {14},
number = {55},
month = {September},
issn = {1735-2010},
pages = {147--184},
numpages = {37},
keywords = {بحران آذربایجان، مدل مدیریت جامع بحران، پیدایش، گسترش، فروکاهش، تأثیر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسیِ بحران آذربایجان برپایه‌ی مدل مدیریت بحران برچر
%A خلیلی, محسن
%A سلیمانی پور, زهرا
%A عشرتی خلیل آباد, فهیمه
%J تاریخ روابط خارجی
%@ 1735-2010
%D 2013

[Download]