دانش و توسعه, دوره (6), شماره (6), سال (1997-9) , صفحات (5-27)

عنوان : ( پرستیژ،قدرت،زور )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی پرستیژ،قدرت،زور می پردازد

کلمات کلیدی

, پرستیژ, قدرت, زور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046861,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {پرستیژ،قدرت،زور},
journal = {دانش و توسعه},
year = {1997},
volume = {6},
number = {6},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {5--27},
numpages = {22},
keywords = {پرستیژ، قدرت، زور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پرستیژ،قدرت،زور
%A صدرنبوی, رامپور
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 1997

[Download]