مطالعات عرفانی, شماره (17), سال (2013-8) , صفحات (67-94)

عنوان : ( نسبت پیامبر خاتم(ص) با قرآن کریم از منظر امام خمینی(ره) )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , راضیه نیکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امام خمینی(ره) همچون بسیاری از عرفا بر این نظر است که وجود قدسی حضرت ختمی مرتبت(ص) که اولین تعین حقیقت غیبی ذات اقدس اله در عالم کثرت است، دارای ولایت تکوینی و قیومی بر همه عوالم هستی بوده و فاتح و مفتاح وجود تمام کائنات است. به همین ترتیب، او را سمت مظهریت و مبدئیت برای قرآن کریم نیز هست؛ چه برای وجه آسمانی، قرآنی و تعین نیافته آن و چه برای وجه زمینی، فرقانی و تنزل یافته آن. از این منظر حضرت پیامبر(ص) ثقل اکبر است، اما در مقایسه قرآن کریم با مرتبه جسمانی حضرت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بدون لحاظ مقام جمعی ایشان، قرآن کریم ثقل اکبر است. البته طبق نظری دقیق، به دلیل اتحاد و اتصال پیوسته میان نفس و جسم ولی کامل(جسمی که رقیقه و مرتبه نازله نفس ملکوتی اوست)، وجود مطهر ایشان در هیچ مرتبه ای فروتر از قرآن نمی باشد.

کلمات کلیدی

, حضرت محمد(ص), قرآن کریم, ثقل اکبر, ثقل اصغر, امام خمینی(ره)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046908,
author = {حسینی, سیدمرتضی and نیکی, راضیه },
title = {نسبت پیامبر خاتم(ص) با قرآن کریم از منظر امام خمینی(ره)},
journal = {مطالعات عرفانی},
year = {2013},
number = {17},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۶۵۵۵},
pages = {67--94},
numpages = {27},
keywords = {حضرت محمد(ص)، قرآن کریم، ثقل اکبر، ثقل اصغر، امام خمینی(ره)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نسبت پیامبر خاتم(ص) با قرآن کریم از منظر امام خمینی(ره)
%A حسینی, سیدمرتضی
%A نیکی, راضیه
%J مطالعات عرفانی
%@ ۲۰۰۸-۶۵۵۵
%D 2013

[Download]