اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-22

عنوان : ( بررسی اثر ساخت و ساز بر پوشش گیاهی عرصه های طبیعی )

نویسندگان: سیما موحدزاده , زهرا لاری , جمیل واعظی , دریه امیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فلورستیک هر منطقه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا مانند شناسنامه ای برای هر منطقه است که وجود گیاهان و وضعیت آن ها را نشان می دهد. تنوع زیستی و مدیریت منابع گرانبهای حیات، یکی از بزرگ ترین و مهم ترین چالش های پیش روی بشر امروز به شمار می آید. اگر چه در طول تاریخ، تنوع زیستی همواره یکی از موضوعات مهم جوامع بشری بوده است ولی در دهه هفتاد جلوگیری از تخریب محیط زیست منجر به شکل گیری تلاش های جمعی گردید. در این تحقیق اثر ساخت و ساز و پوشش گیاهی منطقه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و فلور علفی و بوته ای مناطقی از پردیس مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع 13 جنس و 13 گونه از 31 تیره گیاهی از تک لپه ای ها و دو لپه ای ها شناسایی نسبت به سایر تیره ها سهم بیشتری از پوشش گیاهی Poaceae و Fabaceae و Asteraceae و Brassicaceae شد. گیاهان تیره منطقه مورد نظر تشکیل می دهد. رابطه پوشش گیاهی با عوامل بیولوژیکی )انسان و دام( نشان می دهد که تغییرات ناشی از استفاده بی رویه انسان مانند ساخت و ساز به صورت از بین رفتن گیاهان، تغییر شکل و ظهور گیاهان انسان زا مشهود است. چنانچه برخی از گیاهان موجود در منطقه بکر، در منطقه ساخت و ساز مشاهده نشدند. )Anthropogenic( در منطقه می تواند مربوط به چرای زیاد و درصد بالای تخریب Asteraceae و Brassicaceae همچنین فراوانی تیره های پوشش گیاهی در منطقه باشد.

کلمات کلیدی

, ساخت و ساز, پوشش گیاهی, دانشگاه فردوسی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046980,
author = {موحدزاده, سیما and لاری, زهرا and واعظی, جمیل and امیری مقدم, دریه},
title = {بررسی اثر ساخت و ساز بر پوشش گیاهی عرصه های طبیعی},
booktitle = {اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ساخت و ساز، پوشش گیاهی، دانشگاه فردوسی، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ساخت و ساز بر پوشش گیاهی عرصه های طبیعی
%A موحدزاده, سیما
%A لاری, زهرا
%A واعظی, جمیل
%A امیری مقدم, دریه
%J اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2014

[Download]