اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار , 2015-05-06

عنوان : ( تحلیل الاستوپلاستیک ترک مایل در سطح داخلی مخزن استوانه ای تحت فشار )

نویسندگان: وحید نصر , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتگرال جی (J-integral) معیاری است که جهت تحلیل الاستو-پلاستیک درقطعات دارای ترک به کار می رود. روابط تحلیلی موجود جز برای برخی حالات خاص مثل ترک های سطحی بیضوی در ورق ها، مخازن استوانه ای قابل استفاده نمی باشند. در این راستا با استفاده از شبیه سازی رایانه ای تاثیر زوایه میل یک ترک سطحی داخلی در مخزن تحت فشار بررسی می شود. رفتار الاستو-پلاستیک ماده بر مبنای مدل رامبرگ آزگود فرض شده است. در پی تعیین مقدار بیشینه انتگرال جی در جبهه ترک، تاثیر پارامترهایی، نظیر انحراف صفحه ترک از راستای شعاعی مورد مطالعه قرار می گیرد. برای تعیین بحرانی ترین وضعیت ترک از روش تاگوچی استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, مخزن , ترک مایل, آباکوس, تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047003,
author = {نصر, وحید and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تحلیل الاستوپلاستیک ترک مایل در سطح داخلی مخزن استوانه ای تحت فشار},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مخزن ، ترک مایل، آباکوس، تاگوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل الاستوپلاستیک ترک مایل در سطح داخلی مخزن استوانه ای تحت فشار
%A نصر, وحید
%A اختراعی طوسی, حمید
%J اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
%D 2015

[Download]