دهمین همایش بین‌المللی انرژی , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی تغییرات مصرف برق بخش خانگی ایران با استفاده از روش تحلیل تجزیه شاخص )

نویسندگان: امیر توانانجار , مهدی فیضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال 1390 بیش از 30 درصد برق مصرفی کشور در بخش خانگی مصرف شده است. سیاست های اجرا شده برای کاهش مصرف برق خانگی اثربخشی چندانی در جهت اهداف و برنامه های کلان انرژی کشور نداشته است به‌طوری‌که مصرف برق بخش خانگی در طی دوره 1375-1390 افزایشی قابل توجه دارد. انتخاب سیاست های کارآمد بر پایه شناخت عمیق از اجزا و محرک های اصلی موثر بر مصرف برق خانوار، می تواند مصرف انرژی در این بخش را به اهداف کلان در حوزه انرژی نزدیک کند و گامی در جهت حفظ سرمایه های ملی و کاهش آلودگی محیط زیست بردارد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل تجزیه شاخص ، به تحلیل و بررسی تغییرات برق مصرفی بخش خانگی پرداخته می شود. با استفاده از شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا کل تغییرات مصرف برق در بین دو سال 1375 و 1390 به چهار اثر شامل اثرات ساختاری، شدت انرژی، فعالیت و جمعیتی تجزیه می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اثر شدت انرژی با 37 درصد، بیشترین سهم را در تغییرات مصرف برق طی این دوره دارد. دومین اثر پیشراننده مصرف برق، اثر جمعیتی با سهمی معادل 26 درصد از تغییرات مصرف برق است. اثرات فعالیت و ساختاری نیز هر یک سهمی 20 و 17 درصدی را بر تغییرات مصرف برق در طی این دوره دارند.

کلمات کلیدی

, تغییرات مصرف برق, بخش خانگی, تحلیل تجزیه شاخص, شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047012,
author = {توانانجار, امیر and فیضی, مهدی},
title = {بررسی تغییرات مصرف برق بخش خانگی ایران با استفاده از روش تحلیل تجزیه شاخص},
booktitle = {دهمین همایش بین‌المللی انرژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییرات مصرف برق، بخش خانگی، تحلیل تجزیه شاخص، شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات مصرف برق بخش خانگی ایران با استفاده از روش تحلیل تجزیه شاخص
%A توانانجار, امیر
%A فیضی, مهدی
%J دهمین همایش بین‌المللی انرژی
%D 2014

[Download]