رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (531-547)

عنوان : ( تأثیر شیوه‌های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی‌گیران )

نویسندگان: محمدحسین قهرمانی , محمد علی بشارت , سیدرضا عطارزاده حسینی , علی اکبرنژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر اجرای موفق در رقابت­ های ورزشی، چگونگی کنار آمدن با استرس است. به همین منظور هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر شیوه­ های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی­ گیران بود. با توجه به معیارها و متغیرهای این تحقیق از بین 270 کشتی‌گیر فعال در سطح کشوری، 30 نفر با توجه به نقطۀ برش پرسشنامۀ سبک­ های مقابله با استرس در دو گروه رویارویی و اجتنابی در این تحقیق شرکت کردند. از شرکت‌کننده­ ها خواسته شد پرسشنامۀ منابع استرس حاد کشتی را تکمیل کرده و در مرحلۀ جمع‌ آوری بزاق برای اندازه­ گیری سطح کورتیزول بزاقی شرکت کنند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که مقادیر منابع استرس حاد در بین کشتی­ گیران رویارویی نسبت به گروه اجتنابی به‌صورت معنا­داری بیشتر است (0.001=P). هم چنین سطح کورتیزول بزاقی گروه اجتنابی نسبت به گروه مقابل به شکل معنا­داری پایین‌تر بود (0.012=P). با استناد به نتایج این تحقیق می­توان گفت که شیوه‌های مختلف کنار آمدن با استرس بر میزان ادراک استرس از منابع استرس حاد و سطح کورتیزول بزاقی کشتی­ گیران تأثیر می‌گذارد. از نتایج این تحقیق می­ توان در آموزش شیوه ­های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی به کشتی­­ گیران برای کاهش فشار روانی رقابت­ ها استفاده کرد.

کلمات کلیدی

استرس حاد؛ کشتی‌گیران؛ کنار آمدن؛ کورتیزول بزاقی؛ منبع استرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047014,
author = {قهرمانی, محمدحسین and محمد علی بشارت and عطارزاده حسینی, سیدرضا and علی اکبرنژاد},
title = {تأثیر شیوه‌های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی‌گیران},
journal = {رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-9333},
pages = {531--547},
numpages = {16},
keywords = {استرس حاد؛ کشتی‌گیران؛ کنار آمدن؛ کورتیزول بزاقی؛ منبع استرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شیوه‌های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی‌گیران
%A قهرمانی, محمدحسین
%A محمد علی بشارت
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A علی اکبرنژاد
%J رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی
%@ 2008-9333
%D 2015

[Download]