اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب , 2014-03-05

عنوان : ( تهیه نقشه نیاز آبی آفتابگردان به روش زمین آمار و با استفاده از GIS )

نویسندگان: علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تهیه نقشه نیاز آبی آفتابگردان به روش زمین آمار و با استفاده از GIS

کلمات کلیدی

آفتابگردان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047019,
author = {فریدحسینی, علیرضا},
title = {تهیه نقشه نیاز آبی آفتابگردان به روش زمین آمار و با استفاده از GIS},
booktitle = {اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {آفتابگردان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه نقشه نیاز آبی آفتابگردان به روش زمین آمار و با استفاده از GIS
%A فریدحسینی, علیرضا
%J اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب
%D 2014

[Download]