علوم دامی, دوره (2), شماره (105), سال (2015-1) , صفحات (193-202)

عنوان : ( تاثیر فرآورده های شیمیایی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای کاه برنج )

نویسندگان: ابراهیم قاسمی , محمد خوروش , غلامرضا قربانی , حسین امیدی , محمدرضا امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر فرآورده های شیمیایی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای کاه برنج

کلمات کلیدی

, فرآورده های شیمیایی, ترکیبات شیمیایی, تجزیه پذیری شکمبه ای , کاه برنج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047026,
author = {ابراهیم قاسمی and محمد خوروش and غلامرضا قربانی and حسین امیدی and امامی, محمدرضا},
title = {تاثیر فرآورده های شیمیایی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای کاه برنج},
journal = {علوم دامی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {105},
month = {January},
issn = {2588-6436},
pages = {193--202},
numpages = {9},
keywords = {فرآورده های شیمیایی; ترکیبات شیمیایی; تجزیه پذیری شکمبه ای ; کاه برنج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فرآورده های شیمیایی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای کاه برنج
%A ابراهیم قاسمی
%A محمد خوروش
%A غلامرضا قربانی
%A حسین امیدی
%A امامی, محمدرضا
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2015

[Download]