مطالعات جهان, دوره (3), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (349-379)

عنوان : ( نظریه های توسعه در آمریکای لاتین پس از جنگ سرد )

نویسندگان: محمدجواد رنجکش , حمیدرضا کشاورز , حسین اصغری ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با مطرح شدن نظریة ‌نوسازی به­ منزلة پارادایم مسلط توسعه در دهة 1950، تمامی رویکردها به توسعه به نوعی ملهم از این پارادایم به شمار می‌رفتند. در دهة 1960 میلادی، ظهور مکتب وابستگی که واکنشی به دیدگاه‌های مکتب نوسازی بود، سبب زیر سؤال رفتن اصول این مکتب شد. ریشة مکتب وابستگی در اندیشه‌های اندیشمندان کشورهای آمریکای لاتین قرار داشت و گرایشی مارکسیستی به توسعه در دورة جنگ سرد مطرح شد. اما با پایان یافتن جنگ سرد و تغییراتی که به موازات آن در ساختار نظام بین‌الملل ایجاد شد، دیدگاه‌های مارکسیستی از جمله مکتب وابستگی به توسعه، به دلیل عدم توفیق در دستیابی به وعده‌های خویش با انتقاد همراه شد. در این راستا کشورهای آمریکای لاتین با توجه به تحولات رخ داده در ساختار و شرایط نظام بین‌الملل، نه‌تنها از دیدگاه‌های مکتب وابستگی پیروی نکردند، بلکه با برقراری روابط مناسب با کشورهای پیشرفته زمینه و شرایط توسعه و پیشرفت خویش را فراهم کردند. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، به دیدگاه‌های رایج درخصوص توسعه در دورة جنگ سرد بپردازد و با ارزیابی دیدگاه‌های مزبور، رویکردهای توسعه و رشد در آمریکای لاتین را در دوران پس از جنگ سرد بررسی کند. به نظر می‌رسد کشورهای آمریکای لاتین با بهره‌گیری از فرایند جهانی‌شدن اقتصاد و رویکردهای مختلف ساختارگرا و نهادگرای ملهم از این فرایند، در حرکت به سمت رشد و توسعه‌ای متوازن تلاش کرده­ اند.

کلمات کلیدی

آمریکای لاتین؛ اجماع پساواشینگتنی؛ توسعه؛ جنگ سرد؛ جهانی‌شدن اقتصاد؛ مکتب نوسازی؛ مکتب وابستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047032,
author = {رنجکش, محمدجواد and کشاورز, حمیدرضا and اصغری ثانی, حسین},
title = {نظریه های توسعه در آمریکای لاتین پس از جنگ سرد},
journal = {مطالعات جهان},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-7073},
pages = {349--379},
numpages = {30},
keywords = {آمریکای لاتین؛ اجماع پساواشینگتنی؛ توسعه؛ جنگ سرد؛ جهانی‌شدن اقتصاد؛ مکتب نوسازی؛ مکتب وابستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه های توسعه در آمریکای لاتین پس از جنگ سرد
%A رنجکش, محمدجواد
%A کشاورز, حمیدرضا
%A اصغری ثانی, حسین
%J مطالعات جهان
%@ 2251-7073
%D 2014

[Download]