چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2015-02-18

عنوان : ( قیمت‌گذاری حاشیه‌ای محلی هزینه انتقال شبکه گاز طبیعی و اثر آن بر بهره‌برداری سیستم قدرت )

نویسندگان: امین حجازی , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کمبود گاز طبیعی در چند سال اخیر، قیمت‌گذاری بهینه آن می‌تواند باعث مدیریت بهتر تقاضا در فصل‌های سرد سال گردد. در حال حاضر تعرفه فروش گاز به واحدهای نیروگاهی در تمام گره‌های شبکه ایران یکسان و به‌صورت غیرواقعی و مصنوعی است. این در حالی است که به دلیل تلفات بالای شبکه گاز ـ متناسب با مجذور انرژی انتقالی و مسافت ـ محل خرید گاز در شبکه، پارامتری تأثیرگذار در هزینه تمام‌شده شرکت گاز است. هدف اصلی این تحقیق برآورد قیمت محلی گاز و بررسی اثرات آن بر بهره‌برداری شبکه برق است. قیمت گاز طبیعی در هر گره از دو جزء قیمت سر چاه‌ گاز و هزینه انتقال آن تشکیل‌شده است. قیمت سر چاه ‌گاز به دلیل افق مطالعه کوتاه‌مدت ثابت فرض می‌شود. بخش غالب هزینه انتقال گاز را توان مصرفی ایستگاه‌های تقویت فشار ـ تلفات شبکه گاز ـ تشکیل می‌دهد. برای تخصیص هزینه انتقال، معادلات پخش بار شبکه گاز و برق در حالت ایستا، در قالب یک مسئله بهینه‌سازی مدل شده‌اند. هدف این مسئله، کمینه کردن تلفات دو شبکه است. پس از حل این مسئله به روش BARON، قیمت بهینه فروش گاز به واحدهای نیروگاهی، با استفاده از مفهوم قیمت حاشیه‌ای محاسبه می‌شود. اعمال روش پیشنهادی بر روی شبکه گاز و برق خراسان باعث کاهش هزینه تلفات کل و بهبود برنامه تأمین سوخت نیروگاه‌ها در شرایط اوج مصرف شبکه گاز می‌شود.

کلمات کلیدی

, قیمت‌گذاری, گاز طبیعی, مقررات اقتصادی, سوخت نیروگاه, بهره‌برداری بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047055,
author = {حجازی, امین and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {قیمت‌گذاری حاشیه‌ای محلی هزینه انتقال شبکه گاز طبیعی و اثر آن بر بهره‌برداری سیستم قدرت},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قیمت‌گذاری، گاز طبیعی، مقررات اقتصادی، سوخت نیروگاه، بهره‌برداری بهینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قیمت‌گذاری حاشیه‌ای محلی هزینه انتقال شبکه گاز طبیعی و اثر آن بر بهره‌برداری سیستم قدرت
%A حجازی, امین
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
%D 2015

[Download]