همایش ملی طلای سبز , 2014-10-28

عنوان : ( بهینه سازی شرایط کشت بافت گیاه دارویی مریم گلی گرزی جهت القاء نوشاخه زایی (Salvia virgata Jacq) )

نویسندگان: سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , دکتر طیبه رجبیان , دکتر سید علیرضا سلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مریم گلی گرزی شکل یا علف مرغزار (Salvia virgata jacq) بومی مناطق جنوب غربی اسیا و جنوب شرقی اروژا می باشد.

کلمات کلیدی

اندول استیک اسید ٰ بنزیل ادنینٰ‌ ریز ازدیادیٰ ریز نمونهٰ مریم گلی گرزی (S.virgata)ٰ نوشاخه زایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047071,
author = {عطاران دوم, سمانه and ابریشم چی, پروانه and دکتر طیبه رجبیان and دکتر سید علیرضا سلامی},
title = {بهینه سازی شرایط کشت بافت گیاه دارویی مریم گلی گرزی جهت القاء نوشاخه زایی (Salvia virgata Jacq)},
booktitle = {همایش ملی طلای سبز},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اندول استیک اسید ٰ بنزیل ادنینٰ‌ ریز ازدیادیٰ ریز نمونهٰ مریم گلی گرزی (S.virgata)ٰ نوشاخه زایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی شرایط کشت بافت گیاه دارویی مریم گلی گرزی جهت القاء نوشاخه زایی (Salvia virgata Jacq)
%A عطاران دوم, سمانه
%A ابریشم چی, پروانه
%A دکتر طیبه رجبیان
%A دکتر سید علیرضا سلامی
%J همایش ملی طلای سبز
%D 2014

[Download]