اولین کنگره سراسری فناوری نوین ایران , 2015-02-12

عنوان : ( تولید فوم‌های کامپوزیتی چدن نشکن با استفاده از گوی‌های توخالی آلومینایی )

نویسندگان: حمید سازگاران , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، گوی‌‌های توخالی آلومینایی به منظور ایجاد سلول‌ها در چدن نشکن به کار گرفته شدند. تولید گوی‌های توخالی آلومینایی توسط دانه‌های پلی‌استیرن به عنوان زیرلایه و با استفاده از یک روش پودری صورت گرفت. به منظور تولید فوم‌های کامپوزیتی چدن نشکن از روش ریخته‌گری ماسه‌ای استفاده شد. پس از قالب‌گیری، گوی‌های توخالی آلومینایی درون حفره قالب جای داده شدند و سپس مذاب‌‌ریزی انجام شد. مذاب چدن نشکن فضای خالی میان گوی‌های توخالی آلومینیایی را پُر می‌کند و دیواره سلول‌ها به وجود می‌آید. نمونه‌های تولیدی سنگ‌زنی شدند و مطالعات میکروسکوپی نوری بر روی آن‌ها صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد که ریزساختار نمونه‌های تولیدی شامل پرلیت به همراه گرافیت‌های کروی احاطه شده با فریت می‌باشد. در قسمت‌هایی از نمونه‌ها که ضخامت دیواره چدنی کم است، سرعت سرد شدن زیاد می‌شود و در نتیجه کاربیدها به صورت دندریتی رشد می‌کنند.

کلمات کلیدی

, فوم کامپوزیتی, چدن نشکن, گوی‌های توخالی آلومینایی, فاز گرافیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047118,
author = {سازگاران, حمید and کیانی رشید, علیرضا},
title = {تولید فوم‌های کامپوزیتی چدن نشکن با استفاده از گوی‌های توخالی آلومینایی},
booktitle = {اولین کنگره سراسری فناوری نوین ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فوم کامپوزیتی، چدن نشکن، گوی‌های توخالی آلومینایی، فاز گرافیت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید فوم‌های کامپوزیتی چدن نشکن با استفاده از گوی‌های توخالی آلومینایی
%A سازگاران, حمید
%A کیانی رشید, علیرضا
%J اولین کنگره سراسری فناوری نوین ایران
%D 2015

[Download]