اولین کنگره سراسری فناوری نوین ایران , 2015-02-12

عنوان : ( تاثیر اندازه ذرات پودر آهن بر روی ضخامت و کسر سطحی تخلخل‌ها در گوی‌های توخالی فولادی )

نویسندگان: حمید سازگاران , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، توسط دانه‌های پلی‌استیرن که به عنوان زیرلایه استفاده شدند و به روش متالورژی پودر، گوی‌های توخالی فولادی تولید شدند. ابتدا، دانه‌های پلی‌استیرن توسط الک دانه‌بندی شدند و سپس درون محفظه پاشش دستگاه مخصوص پوشش‌دهی قرار گرفتند. فشار هوای درون این محفظه موجب می‌شود که دانه‌ها به حالت معلق در آیند. سیلیکات سدیم به عنوان چسب و پودرهای آهن درون محفظه سوسپانسیون قرار گرفتند و دوغاب ایجاد شده توسط سیستم پاشش بر روی دانه‌های پلی‌استیرن پاشیده شد. در نتیجه، یک لایه نازک از مخلوط چسب و پودر‌های آهن بر روی دانه‌های پلی‌استیرن قرار می‌گیرد. سپس دو فرآیند حرارتی شامل تجزیه دانه‌های پلی‌استیرن و تف‌جوشی پودرها انجام شد. تجزیه حرارتی دانه‌های پلی‌استیرن درون یک آون در دمای ◦C 90 به مدت 1 ساعت و فرآیند تف‌جوشی درون یک کوره مخصوص عملیات حرارتی در دمای ◦C 1120 به مدت 4 ساعت انجام شد. پودرهای آهن در این پژوهش دارای میانگین اندازه کوچک‌تر از 10 میکرون و بین 45 تا 100 میکرون می‌باشند. به منظور ارزیابی ضخامت و میزان تخلخل پوسته گوی‌های توخالی فولادی و بررسی معایب آن‌ها، مقاطع پوسته‌ها توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین اندازه ذرات پودرهای آهن تاثیر زیادی بر روی ضخامت، کسر سطحی تخلخل، ترک‌ها و حفرات پوسته دارد.

کلمات کلیدی

, گوی‌های توخالی فولادی, ‌ اندازه ذرات پودرهای آهن, متالورژی پودر, کسر سطحی تخلخل, تف‌جوشی حالت مایع.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047125,
author = {سازگاران, حمید and کیانی رشید, علیرضا},
title = {تاثیر اندازه ذرات پودر آهن بر روی ضخامت و کسر سطحی تخلخل‌ها در گوی‌های توخالی فولادی},
booktitle = {اولین کنگره سراسری فناوری نوین ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گوی‌های توخالی فولادی،‌ اندازه ذرات پودرهای آهن، متالورژی پودر، کسر سطحی تخلخل، تف‌جوشی حالت مایع.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اندازه ذرات پودر آهن بر روی ضخامت و کسر سطحی تخلخل‌ها در گوی‌های توخالی فولادی
%A سازگاران, حمید
%A کیانی رشید, علیرضا
%J اولین کنگره سراسری فناوری نوین ایران
%D 2015

[Download]