دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11

عنوان : ( استفاده از شاخص های پارامتری برای محاسبه تنوع زیستی گیاهی در منطقه دررود، شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مجتبی درودی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با آگاهی جامع از تنوع گیاهی یک منطقه، می توان کارآیی منطقه را به خوبی ارزیابی نمود و موجبات نجات گونه های در معرض خطر انقراض در آن منطقه را فراهم آورد. شاخص‌های پارامتری تنوع به‌جای یک عدد یک نمودار را به ما نمایش می‌دهند و مقایسه تنوع را در جامعه‌های متفاوت آسان‌تر می‌نمایند. از این شاخص‌ها می‌توان به منحنی‌های درجه‌بندی تنوع، نمودارهای رتبه-وفور اشاره کرد. دراین مطالعه به تحلیل تنوع منطقه دررود با استفاده از شاخص‌های پارامتری تنوع‌زیستی پرداخته شد. با استفاده از 336 پلات تصادفی با مساحت یک متر مربعی، نمونه‌برداری صحرایی انجام گرفت. مدل های توزیع فراوانی و منحنی‌های درجه‌بندی تنوع، نمودارهای رتبه-وفور و همچنین منحنی تجمعی گونه‌ها برای داده‌ها محاسبه و رسم گردید. نتایج نشان داد که شیب شمالی با مدل لوگ‌نرمال که نشان‌دهنده توزیع گونه‌ها با فراوانی متوسط و همچنین میزان تخریب پایین است، برازش شد و مابقی جهت‌های جغرافیایی مدل مندلبروت را داشتند که نشان‌دهنده غلبه یک گونه و وفور کم گونه‌های با فراوانی متوسط است. نتایج منحنی های درجه‌بندی تنوع و رتبه-وفور شیب شمالی را متنوع‌ترین منطقه اعلام داشتند. نتایج منحنی‌های تجمعی گونه‌ها نیز شیب شمالی را به عنوان غنی‌ترین منطقه از نظر تعداد گونه‌ها اعلام داشت و همچنین نمونه‌برداری از این منطقه را کافی اعلام کرد. بطور کلی استفاده از شاخص‌های پارامتری تنوع برای محاسبات تنوع‌زیستی در مقایسه با شاخص‌های عددی توصیه می‌شود، زیرا این شاخص‌ها نمایش گرافیکی را ارائه داده و تمامی بخش‌های تنوع زیستی (غنای گونه‌ای + یکنواختی) را در یک محاسبه مد نظر قرار می‌دهند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تنوع زیستی, مدل‌های توزیع فراوانی, منحنی درجه‌بندی تنوع, منحنی‌های رتبه-وفور, دررود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047157,
author = {درودی, مجتبی and اجتهادی, حمید and معماریانی, فرشید},
title = {استفاده از شاخص های پارامتری برای محاسبه تنوع زیستی گیاهی در منطقه دررود، شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: تنوع زیستی; مدل‌های توزیع فراوانی، منحنی درجه‌بندی تنوع، منحنی‌های رتبه-وفور، دررود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از شاخص های پارامتری برای محاسبه تنوع زیستی گیاهی در منطقه دررود، شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی
%A درودی, مجتبی
%A اجتهادی, حمید
%A معماریانی, فرشید
%J دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
%D 2015

[Download]