اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی ، معدن ، نفت و گاز و نیرو , 2014-09-17

عنوان : ( بررسی پتانسیل افزودن نانو ذرات تیتانیا بر عملکرد حرارتی پوششهای متورم شونده ضد حریق برای صنایع نفت و گاز )

نویسندگان: امیر بهشتی , سعید زینالی هریس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه حفاظت اجسام در برابر حریق به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی بشر تبدیل شده است به طوریکه هر ساله استفاده از بازدارندههای شعله روند استفادهی صعودی داشته است. در این میان، استیل فلزی است که به دلیل وسعت استفاده از آن در سازه های ساختمانی و همچنین صنایع پالایشگاهی و نفت وگاز، همواره در معرض حریق قرار دارد. این فلز در دمای حدود C 055 مقاومت حرارتی °خود را از دست میدهد. در تحقیق پیش رو سعی بر این است با اعمال پوششهای ضد حریق برای استیل زمان رسیدن به این نقطه ی05 % وزنی( استفاده شد. تستهای -% بحرانی را افزایش داد. به همین منظور از نانو ذرهی اکسید تیتانیوم در درصدهای وزنی مختلف ) مشخصه یابی به همراه آنالیزهای متداول، همگی بهترین فرمولاسیون را برای پوشش ضد حریق، استفادهی 05 % وزنی نانو ذره تیتانیا تشخیص دادند. تست بونسن نشان داد که بعد از گذشت یک ساعت، دمای میانگین ورق استیل پوششدهی شده با این فرمولاسیون، به کمترین مقدار خود میرسد.. علاوه بر آن آزمون TGA نشان داد که این فرمولاسیون بهترین نتیجه را از لحاظ کاهش وزن نمونه در دماهای بالا نشان میدهد . این درحالی بود که میزان وزن باقی مانده برای پوشش عاری از نانو تیتانیا کمترین مقداربود. همچنین تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که زغال تشکیل شده با افزودن 05 % وزنی نانو ذره تیتانیا بسیار یکنواخت و دارای حفرات کمتری میباشد.

کلمات کلیدی

, پوششهای ضد حریق, عامل هم افزایی, نانو ذره تیتانیا, میکروسکوپ الکترونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047162,
author = {بهشتی, امیر and زینالی هریس, سعید},
title = {بررسی پتانسیل افزودن نانو ذرات تیتانیا بر عملکرد حرارتی پوششهای متورم شونده ضد حریق برای صنایع نفت و گاز},
booktitle = {اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی ، معدن ، نفت و گاز و نیرو},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پوششهای ضد حریق، عامل هم افزایی، نانو ذره تیتانیا، میکروسکوپ الکترونی روبشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل افزودن نانو ذرات تیتانیا بر عملکرد حرارتی پوششهای متورم شونده ضد حریق برای صنایع نفت و گاز
%A بهشتی, امیر
%A زینالی هریس, سعید
%J اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی ، معدن ، نفت و گاز و نیرو
%D 2014

[Download]