تربیت اسلامی, دوره (10), شماره (20), سال (2015-6) , صفحات (29-53)

عنوان : ( تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین) )

نویسندگان: حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , علی نهاوندی , ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکردهای «تربیت معنوی» را می‌توان از دو منظر دینی و فارغ از دین مورد توجه قرار داد. هدف مقاله حاضر بررسی و نقد رویکردهای تربیت معنوی در اردوگاه معنویت‌باوران فارغ از دین است. بنابراین نخست سه رویکرد تربیت معنوی نوپدید؛ تحویل دین به اخلاق، انتگرال و تک بُعدی‌نگر؛ مورد بررسی قرار گرفت و سپس اهداف و پیش‌فرض‌های «تربیت معنوی» در این رویکردها مورد تحلیل قرار گرفت و بالاخره ضمن نقد رویکردهای مورد نظر، از دو زاویه ساختاری (عدم تضمین ثبات، محدودنگری، تلاش برای رسمیت یافتن در عین مخالفت با آن و عدم انطباق با واقعیت‌های وجودی انسان) و روشی (مبتنی بر روش‌های استفاده شده در هر یک از سه رویکرد) نشان داده شد که معنویت‌های نوپدید، به‌رغم اثرگذاری‌های مقطعی و موضعی، به دلیل عدم برخورداری از ساختار متناسب با شرایط وجودی انسان و همچنین ضعف در روش‌های پیشنهادی برای تحقق اهداف خود، در دراز مدت با دشواری مواجه هستند.

کلمات کلیدی

, تحویل دین به اخلاق, انتگرال, تک‌بعدی‌نگر, معنویت نوپدید, معنویتِ فارغ از دین, نقد ساختاری, نقد روشی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047177,
author = {باغگلی, حسین and شعبانی ورکی, بختیار and علی نهاوندی and غفاری, ابوالفضل},
title = {تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین)},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2015},
volume = {10},
number = {20},
month = {June},
issn = {1735-4536},
pages = {29--53},
numpages = {24},
keywords = {تحویل دین به اخلاق، انتگرال، تک‌بعدی‌نگر، معنویت نوپدید، معنویتِ فارغ از دین، نقد ساختاری، نقد روشی، رویکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین)
%A باغگلی, حسین
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A علی نهاوندی
%A غفاری, ابوالفضل
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2015

[Download]