همایش ملی سیره و معارف رضوی , 2014-05-13

عنوان : ( بررسی «معنویت» در رویکردهای ‌دینی مواجهه‌ الگوهای «تربیت‌دینی» با «معنویت» )

نویسندگان: حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , ابوالفضل غفاری , علی نهاوندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر «تربیت‌معنوی» در زمینه دینی مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه سه رویکرد 1)روشنفکری دینی 2)تجربه‌دینی و 3)ایمان‌گرایی از حیث چگونگی شکل‌گیری و اندیشه متفکران تاثیرگذار در آنها مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بررسی هر رویکرد، تلاش شد به استلزام‌ها و الگوهای عملی این رویکردها در عرصه تربیت نیز اشاره شود. در نهایت باهم‌نگری اندیشه‌های دینی نشان داد که می‌توان پیش‌فرض‌ها، اهداف و اصول مشخصی را برای تربیت‌معنوی با رویکرد دینی درنظر گرفت و انسانی را که به هر ترتیب (با دلایل عقلانی یا شهودی و یا حتی بدون دلیل) تمایل به تسلیم در برابر خداوند، به‌عنوان خالق و مدبر هستی، پیدا نموده و تن به اطاعت او داده است را، به‌عنوان الگویی از نتیجه این نوع از تربیت در نظر گرفت. نقدهای بیرونی و درونی نشان داد که یکی از مهمترین وجوه رویکردهای موجود در حوزه «تربیت‌معنوی» مبتنی بر رویکرد دینی، موضع‌گیری نسبت به مقوله «عقلانیت» است. در این زمینه کاربست عقلانیت در این رویکردها بر روی طیفی از افراط‌ تا تفریط قرار دارد و بازنگری در مفهوم عقلانیت می‌تواند زمینه مناسبی برای تولید رویکردهای جدید در عرصه «تربیت‌معنوی» با رویکرد دینی باشد.

کلمات کلیدی

, معنویت, تربیت‌معنوی, رویکرد دینی, عقلانیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047183,
author = {باغگلی, حسین and شعبانی ورکی, بختیار and غفاری, ابوالفضل and علی نهاوندی},
title = {بررسی «معنویت» در رویکردهای ‌دینی مواجهه‌ الگوهای «تربیت‌دینی» با «معنویت»},
booktitle = {همایش ملی سیره و معارف رضوی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {معنویت، تربیت‌معنوی، رویکرد دینی، عقلانیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی «معنویت» در رویکردهای ‌دینی مواجهه‌ الگوهای «تربیت‌دینی» با «معنویت»
%A باغگلی, حسین
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A غفاری, ابوالفضل
%A علی نهاوندی
%J همایش ملی سیره و معارف رضوی
%D 2014

[Download]