اولین همایش سراسری روانشناسی سلامت ایران , 2014-05-13

عنوان : ( پیش بینی رضایت زناشویی از روی متغیر های رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل )

نویسندگان: مجید اخوند زاده , سیدعلی کیمیایی , زهره سپهری شاملو , محسن افسری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف:خانواده اواین و یکی از اصلی ترین نهادهای اجتماعی است که با ازدواج دو فرد بوجود می اید. مواد و روش:در این مطالعه دانشجویان متاهل(زن و مرد)ساکن در خوابگاههای دانشجویی ،به روش سرشماری موردبررسی قرار گرفتند(N=98). یافته ها:متغیرهای رضایت جنسی با رضایت زناشویی،رضایت از تن انگاره با رضایت زتاشویی،و رضایت جنسی با رضایت از تن انگاره با هم همبستگی مثبت معنی داری داشتند. نتیجه گیری : با توجه به وجود این روابط بین متغیرهای پژوهش لزوم توجه درمانگران خانواده به حل مشکلات جنسی ورضایت از تن انگاره ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, رضایت زناشویی, رضایت جنسی, رضایت ازتن انگاره, , دانشجویان متاهل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047215,
author = {مجید اخوند زاده and کیمیایی, سیدعلی and سپهری شاملو, زهره and محسن افسری},
title = {پیش بینی رضایت زناشویی از روی متغیر های رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل},
booktitle = {اولین همایش سراسری روانشناسی سلامت ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {رضایت زناشویی،رضایت جنسی،رضایت ازتن انگاره،،دانشجویان متاهل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی رضایت زناشویی از روی متغیر های رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل
%A مجید اخوند زاده
%A کیمیایی, سیدعلی
%A سپهری شاملو, زهره
%A محسن افسری
%J اولین همایش سراسری روانشناسی سلامت ایران
%D 2014

[Download]