هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( طراحی و توسعه الگوریتم پردازش تصویر برای مانیتورینگ فعالیت زنبور عسل در کلونی در شرایط نور طبیعی )

نویسندگان: علی محمدزاده , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی، کنترل و نگهداری کندوهای زنبور عسل در تعداد زیاد به روش دستی و رایج از نظر اقتصادی پر هزینه است و این شیوه ها مشکلات زیادی را در رسیدگی به موقع به هر کندو ایجاد می کند. از فاکتورهای مهم در بررسی فعالیت زنبورها، بررسی تجمع آنها در قاب 1 است. بدین منظور الگوریتمهای پردازش تصویر برای شناسایی و شمارش تعداد زنبور عسل نوشته شد. از دو شیوه برچسب زنی و شمارش بر مبنای سطح پروجکت شده زنبورها بترتیب برای شمارش زنبورهای بصورت تکی و توده روی قاب استفاده شد. 92 درصد برای / الگوریتمهای نوشته شده روی تصاویر زنبورها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی برنامه ها، حکایت از دقت 69 الگوریتم تشخیص و شمارش مبتنی بر برچسب زنی و دقت 85 برای الگوریتم مبتنی سطح مساحت زنبورها داشت و نشان داد که برنامه های نوشته شده به طور موثری قادر به شناسایی و شمارش زنبورها می باشد.

کلمات کلیدی

, سامانه بینایی, مانیتورینگ فعالیت, پردازش تصویر, زنبور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047217,
author = {محمدزاده, علی and گلزاریان, محمودرضا},
title = {طراحی و توسعه الگوریتم پردازش تصویر برای مانیتورینگ فعالیت زنبور عسل در کلونی در شرایط نور طبیعی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سامانه بینایی، مانیتورینگ فعالیت، پردازش تصویر، زنبور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و توسعه الگوریتم پردازش تصویر برای مانیتورینگ فعالیت زنبور عسل در کلونی در شرایط نور طبیعی
%A محمدزاده, علی
%A گلزاریان, محمودرضا
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]