اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-12-21

عنوان : ( ساخت و کالیبره کردن بخش تصویربرداری یک سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان )

نویسندگان: نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه صادقی , محمودرضا گلزاریان , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سامانه های بینایی رایانه ای به منظور شناسایی خودکار اشیای مختلف از روی تصویر آن ها ایجاد می گردند. برای ایجاد سامانه ی بینایی رایانه ای جهت شناسایی گیاه از روی تصویر آن، قطعه بندی و جداسازی گیاه از پس زمینه یکی از مراحل اولیه و اساسی می باشد. استخراج ویژگی های بهینه از روی تصاویر برگ های گیاهان به منظور شناسایی آن ها با پردازش مطلوب و جداسازی بهینه نواحی مورد نظر از تصویر به دست می آید که این خود منوط به داشتن تصویری با کیفیت است. اکتساب تصویری با کیفیت نیازمند داشتن یک نورپردازی کنترل شرده با استفاده از منابع نور خارجی می باشد که در تمام فرآیند تصویربرداری نمونه ها، ثابت و یکنواخت باشد. تاکنون برای ایجاد یک نورپردازی یکنواخت و ثابت سکوها و جعبه های تصویربرداری مختلفی طراحی و ساخته شده است که فقط در یک فاصله ثابت از دوربین قابلیت تصویربرداری دارند. با توجه به ابعاد مختلف برگ های مورد بررسی در این تحقیق، فاصله دوربین از صفحه پس زمینه می بایست متغیرر باشد. در این تحقیق ضمن انجام آزمایش هایی، طراحی و ساخت یک اتاقک تصویربرداری که توانایی کنترل نورپردازی مصنوعی و همچنین امکان تصویربرداری در فاصله های مختلف دوربین و شیء که قابلیت کاربرد برای اکثر کارهای پژوهشی را داشته باشد، انجام شد.

کلمات کلیدی

, اتاقک تصویربرداری, سامانه بینایی رایانه ای, شناسایی گیاهان, نورپردازی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047219,
author = {قانعی قوشخانه, نرگس and صادقی, فاطمه and گلزاریان, محمودرضا and کاظمی, فاطمه},
title = {ساخت و کالیبره کردن بخش تصویربرداری یک سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان},
booktitle = {اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {اتاقک تصویربرداری، سامانه بینایی رایانه ای، شناسایی گیاهان، نورپردازی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و کالیبره کردن بخش تصویربرداری یک سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان
%A قانعی قوشخانه, نرگس
%A صادقی, فاطمه
%A گلزاریان, محمودرضا
%A کاظمی, فاطمه
%J اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2014

[Download]