اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18

عنوان : ( کاربرد تصویربرداری فراطیفی در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی )

نویسندگان: نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی در تعیین قیمت محصولات نقش به‌سزایی دارد. در نتیجه روش‌های جدید و غیرمخرب مثل تصویربرداری فراطیفی که بتواند تمام محصولات کشاورزی را مورد بازرسی قرار دهد مورد توجه قرار محققین قرار گرفته است. به دلیل این‌که اطلاعات استخراجی این روش بسیار زیاد است از الگوریتم‌های مختلفی برای خلاصه‌ی اطلاعات طیفی استفاده می‌گردد. در این تحقیق کاربردهای عمده‌ی تصویربرداری فراطیفی در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی با تاکید بر الگوریتم‌های مورد استفاده عنوان شده است. علاوه بر الگوریتم‌های مورد استفاده روش‌های دیگری نیز مثل استفاده از نسبت دو باند طیفی نیز می‌تواند سرعت پردازش اطلاعات و شناسایی عیوب را تسریع بخشد که کاربردهای بازرسی روی خط را می‌تواند تحقق بخشد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم PCA, تصویربرداری فراطیفی, شبکه عصبی مصنوعی, کیفیت سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047230,
author = {قانعی قوشخانه, نرگس and گلزاریان, محمودرضا},
title = {کاربرد تصویربرداری فراطیفی در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {الگوریتم PCA، تصویربرداری فراطیفی، شبکه عصبی مصنوعی، کیفیت سنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تصویربرداری فراطیفی در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی
%A قانعی قوشخانه, نرگس
%A گلزاریان, محمودرضا
%J اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2015

[Download]