علوم قرآن و حدیث, دوره (2), شماره (97), سال (2015-4) , صفحات (143-164)

عنوان : ( نقد تاریخی متن حدیث سدو الابواب الا باب ابوبکر )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأمّلاتی در باره حدیث «سدّوا الابواب» از جمله احادیثی که در میان محدثان اهل سنّت مورد اختلاف نظر است، حدیث نبوی «سدوا الابواب . . . » است که برخی آن را در خصوص علی (ع) و برخی دیگر در باره ابوبکر آورده اند و برخی هم قائل به جمع شده اند؛ بدین صورت که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث فوق را در باره هر دو فرموده است. محمد بن اسماعیل بخاری و مسلم بن حجّاج نیشابوری ــ مؤلفان صحیح بخاری و صحیح مسلم که همّت گماردند تا احادیث صحیح نبوی را گردآوری کنند. ــ حدیث یاد شده را فقط در خصوص ابوبکر و از احادیث صحیح برشمرده اند. این مقاله با بررسی و تحلیل تاریخی ده سال نخستِ سکونت ابوبکر در مدینه به این نتیجه رسیده است که وی در حاشیه مدینه و در محلّی به نام سُنح زندگی می کرده است و خانه ای در کنار مسجدالنبیّ نداشته است. از این رو، حدیث مزبور در مورد محلّ سکونت وی صدق نمی کرده و با موقعیت مسکونی علی (ع) قابل انطباق بوده است.

کلمات کلیدی

حدیث؛ ابوبکر؛ سنح؛ اعتراف؛ اعتراض؛ آرزو؛ سدوا الأبواب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047244,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {نقد تاریخی متن حدیث سدو الابواب الا باب ابوبکر},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2015},
volume = {2},
number = {97},
month = {April},
issn = {2008-9120},
pages = {143--164},
numpages = {21},
keywords = {حدیث؛ ابوبکر؛ سنح؛ اعتراف؛ اعتراض؛ آرزو؛ سدوا الأبواب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد تاریخی متن حدیث سدو الابواب الا باب ابوبکر
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2015

[Download]