بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (5), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (137-150)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت ژرم پلاسم انار شیرین ایران با استفاده از نشانگرهای SSR )

نویسندگان: سیده مهسا موسوی درازمحله , مهرشاد زین العابدینی , محسن مردی , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , مهربانو کاظمی , طه رودبار شجاعی , مهدی زهراوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران یکی از بزرگترین ... (مقاله پیوست)

کلمات کلیدی

, انار, تنوع ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047256,
author = {موسوی درازمحله, سیده مهسا and مهرشاد زین العابدینی and محسن مردی and مرعشی, سیدحسن and ملک زاده شفارودی, سعید and مهربانو کاظمی and طه رودبار شجاعی and مهدی زهراوی},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت ژرم پلاسم انار شیرین ایران با استفاده از نشانگرهای SSR},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {February},
issn = {2228-6705},
pages = {137--150},
numpages = {13},
keywords = {انار، تنوع ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت ژرم پلاسم انار شیرین ایران با استفاده از نشانگرهای SSR
%A موسوی درازمحله, سیده مهسا
%A مهرشاد زین العابدینی
%A محسن مردی
%A مرعشی, سیدحسن
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A مهربانو کاظمی
%A طه رودبار شجاعی
%A مهدی زهراوی
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6705
%D 2014

[Download]