مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, دوره (7), شماره (1), سال (2015-3) , صفحات (1-25)

عنوان : ( تکثر رشته‌ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته‌ها )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی , امین بابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تعاریف و گونه‌شناسی­‌های متعددی از همکاری رشته‌ها ارائه شده است. بررسی منابع، از گفتمان‌­های متنوع، متمایز و بعضاً متضاد حکایت می‌کنند. در این مقاله به منظور ارائه تصویری روشن از همکاری رشته‌ای، ضمن ارائه و نقد فهم رایج از همکاری رشته­ ها و گونه‌شناسی­‌های وابسته به آن، تکثر رشته‌­ای به عنوان بدیل فهم رایج از همکاری رشته‌­های مختلف ارائه شده است. بر این اساس چنین ادعا می‌شود که می­توان گونه­‌های دیگر همکاری رشته­‌ای نظیر چندرشته ­ای، بین‌رشته ­ای، میان‌رشته­‌ا‌ی و فرارشته‌ای را زیر چتر تکثر رشته‌­ای دسته‌بندی کرد. در تکثر رشته­ ای، برخلاف فهم رایج از همکاری رشته­ ها (نظیر: میان‌رشته­ ای) رویکرد معرفت‌شناختی در مقابل رویکرد ابزاری قرار ندارد. همکاری بین‌رشته‌­ای از این منظر، سرانجام، به‌صورت فرارشته­‌ای متبلور می‌شود. بنابراین تکثررشته‌­ای در مقابل نظام رشته‌­ای قرار نمی‌­گیرد، بلکه نقش مکمل حوزه‌های دانش را ایفا می­‌کند. به علاوه، در تکثر رشته­‌ای ارتباط طولی در همکاری رشته­‌ها، جایگزین ارتباط عرضی میان آنها می­‌شود و با نظر به مسأله مورد بررسی، طرح پژوهشی و موضوع، به‌تدریج از نظام­‌های ساده دانش، مطرح در نظام رشته‌­ای، به سمت نظام­‌های پیچیده دانش پیش می‌­رود، به‌نحوی که در فرایندی تبدیل‌پذیر، فرارشته جدید ظهور و بروز پیدا می­‌کند.

کلمات کلیدی

رشته؛ همکاری رشته‌ای؛ تکثررشته‌ای؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047284,
author = {شعبانی ورکی, بختیار and بابادی, امین},
title = {تکثر رشته‌ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته‌ها},
journal = {مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-4641},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {رشته؛ همکاری رشته‌ای؛ تکثررشته‌ای؛ فرارشته‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکثر رشته‌ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته‌ها
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A بابادی, امین
%J مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
%@ 2008-4641
%D 2015

[Download]