پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی , 2015-02-17

عنوان : ( بررسی الکتروشیمیایی تاثیر بازدارنده های معدنی بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول آب مقطر و مونواتیلن گلایکول )

نویسندگان: رضا عارفی نیا , امیر محققی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سیستم های انتقال حرارت غیر مستقیم از انواع اتیلین گلایکول برای جلوگیری از یخ زدگی سیستم استفاده می شود. اما این ماده می تواند در اثر تجزیه حرارتی سبب خوردگی فلز شود لذا برای جلوگیری از خوردگی در این سیستم های انتقال حرارت از بازدارنده های خوردگی استفاده می شود. در این تحقیق تاثیر چهار نوع بازدارنده معدنی برپایه ترکیبی از نیتریت سیلیکات، مولیبدات فسفات، مولیبدات نیتریت و مولیبدات سیلیکات بر رفتار – – – – خوردگی فولاد کربنی C1010 بررسی شده است. برای این منظور از روش الکتروشیمیایی پلاریزاسیون در محلول آب مقطر دارای 30 درصد وزنی از مونواتیلن گلایکول و غلظت بهینه بازدارنده بعد از 1 و 60 روز غوطه وری در دمای 70 درجه سانتی گراد استفاده شده است. پارامترهای خوردگی برای نتایج آزمایشگاهی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج این مقایسه ها نشان داد که بازدارنده برپایه ترکیب مولیبدات نیتریت دارای بهترین عملکرد ضد – خوردگی برای سیستم انتقال حرارت غیر مستقیم در محلول آب مقطر و 30 درصد وزنی مونو اتیلن گلایکول است.

کلمات کلیدی

, خوردگی, بازدارنده های معدنی, مونواتیلن گلایکول, فولاد کربنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047308,
author = {عارفی نیا, رضا and محققی, امیر},
title = {بررسی الکتروشیمیایی تاثیر بازدارنده های معدنی بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول آب مقطر و مونواتیلن گلایکول},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خوردگی، بازدارنده های معدنی، مونواتیلن گلایکول، فولاد کربنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی الکتروشیمیایی تاثیر بازدارنده های معدنی بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول آب مقطر و مونواتیلن گلایکول
%A عارفی نیا, رضا
%A محققی, امیر
%J پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی
%D 2015

[Download]