هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2015-02-19

عنوان : ( بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی کلیه رتهای نر در اثر تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی )

نویسندگان: سمیرا کرباسی , مهدیه زعیمی , مهرداد مهری , امیر رشیدلمیر , زهرا موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047319,
author = {کرباسی, سمیرا and زعیمی, مهدیه and مهری, مهرداد and رشیدلمیر, امیر and موسوی, زهرا},
title = {بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی کلیه رتهای نر در اثر تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی},
booktitle = {هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلیه. رت. تستوسترون انانتات. تمرین مقاومتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی کلیه رتهای نر در اثر تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی
%A کرباسی, سمیرا
%A زعیمی, مهدیه
%A مهری, مهرداد
%A رشیدلمیر, امیر
%A موسوی, زهرا
%J هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2015

[Download]