دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی و تجارت جهانی , 2007-10-24

عنوان : ( ارائه یک مدل دوبعدی برای ارزیابی موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی )

نویسندگان: بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله ارائه یک مدل دوبعدی برای ارزیابی موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی است.

کلمات کلیدی

, مدل ارزیابی, سیستم های تجارت الکترونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047332,
author = {بهکمال, بهشید and کاهانی, محسن and محمدکاظم اکبری},
title = {ارائه یک مدل دوبعدی برای ارزیابی موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی و تجارت جهانی},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل ارزیابی، سیستم های تجارت الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک مدل دوبعدی برای ارزیابی موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی
%A بهکمال, بهشید
%A کاهانی, محسن
%A محمدکاظم اکبری
%J دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی و تجارت جهانی
%D 2007

[Download]