پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیکی , 2008-12-01

عنوان : ( ارائه یک روش مبتنی بر مدل کیفیت برای ارزیابی سیستم های تجارت الکترونیکی )

نویسندگان: بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، ارائه یک روش ارزیابی برای سنجش کیفیت سیستم های تجارت الکترونیکی است. برای این منظور، یک روش کاربردی ارزیابی کیفیت، طی یک فرایند چهار مرحله ای ارائه خواهد شد. ابتدا مدلهای کیفیت و استانداردهای ارزیابی کیفیت نرم افزار بررسی شده و مدلISO بعنوان مدل مبنا انتخاب میشود. سپس، با مطالعه تحقیقات انجام شده، ویژگی های کیفی سیستمهای تجارت الکترونیکی، ویژگی های کیفی این نر مافزارها استخراج شده و به مدل مبنا اضافه می گردد. در مرحله بعد با طراحی یک چک لیست ارزیابی مقادیر کمی این ویژگی ها محاسبه شده و در پایان کیفیت نهایی سیستم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی کیفیت, سیستم تجارت الکترونیکی, مدل کیفیت نرم افزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047334,
author = {بهکمال, بهشید and کاهانی, محسن and محمدکاظم اکبری},
title = {ارائه یک روش مبتنی بر مدل کیفیت برای ارزیابی سیستم های تجارت الکترونیکی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیکی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی کیفیت، سیستم تجارت الکترونیکی، مدل کیفیت نرم افزار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک روش مبتنی بر مدل کیفیت برای ارزیابی سیستم های تجارت الکترونیکی
%A بهکمال, بهشید
%A کاهانی, محسن
%A محمدکاظم اکبری
%J پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیکی
%D 2008

[Download]