علوم باغبانی, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (446-452)

عنوان : ( استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای )

نویسندگان: سعید نادی , محمد فارسی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , غلامحسین داوری نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اقدام به بازیافت خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای سفید جهت استفاده مجدد و مکرر شده است. خاک پوششی به‌عنوان لایه‌ای جهت تحریک باردهی قارچ دکمه‌ای بر روی کمپوست (بستر کشت) به قطر 5-3 سانتی‌متر پهن می‌گردد و حدود 30 درصد هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد. در این آزمایش جهت سهولت در جمع‌آوری خاک پوششی مصرف شده از روی کمپوست، در مرحله خاکدهی یک لایه توری با قطر منافذ 5 میلی‌متر روی کمپوست پر شده قرار دادیم. این توری به عنوان حاﺋلی بین کمپوست و خاک پوششی عمل می‌کند به طوری‌که در انتهای دوره کشت می توان براحتی اقدام به جداسازی و جمع‌آوری خاک پوششی مصرف شده نمود پس از بهینه‌سازی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک پوششی بازیافت شده، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات با دو فاکتور آزمایشی توری و درصدهای خاک پوششی بازیافتی در ترکیب با خاک پوششی تازه انجام شد. عامل اصلی در دو سطح، توری وبدون توری، و عامل فرعی در 5 سطح از خاک پوششی بازیافتی در ترکیب با خاک تازه شامل100 درصد، 75 درصد، 50 درصد، 25 درصد و صفر درصد در 3 تکرار مورد استفاده قرارگرفته شد. با استفاده از نرم افزارتحلیلی SAS، سه صفت عملکرد میوه، متوسط وزن میوه، و تعداد میوه در متر مربع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در هیچ‌کدام از صفات مورد مطالعه بین انواع ترکیبات خاک پوششی، اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. هم‌چنین اثر متقابل دو فاکتور معنی‌دار نشد، در نهایت می‌توان به نتیجه این رسید که استفاده از خاک پوششی بازیافتی در چرخه تولید قارچ دکمه‌ای در مقایسه با خاک پوششی تازه هیچ تأثیری منفی در کمیت و کیفیت محصول تولیدی نخواهد داشت. بنابراین تولیدکنندگاه قارچ می‌توانند از خاک پوششی بازیافتی پس از اصلاح آن از نظر شوری، اسیدیته و پاتوژن‌ها به کرات استفاده نمایند.

کلمات کلیدی

, بازیافت, خاک پوششی بازیافتی, قارچ دکمه ای سفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047375,
author = {نادی, سعید and فارسی, محمد and نعمتی, سیدحسین and آروئی, حسین and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {446--452},
numpages = {6},
keywords = {بازیافت، خاک پوششی بازیافتی، قارچ دکمه ای سفید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای
%A نادی, سعید
%A فارسی, محمد
%A نعمتی, سیدحسین
%A آروئی, حسین
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2015

[Download]