دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23

عنوان : ( بررسی جوانه زنی و عدد کروموزومی در گونه گیاهی Dorema kopetdaghense Pimenov در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سعیده شفیعی نیک , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی جوانه زنی گیاه Dorema kopetdaghense در دو سطح دمایی 4 و 32 درجه سانتی گراد و بررسی عدد کروموزومی آن انجام گرفت در بررسی جوانه زنی از روش بین کاغذ و در بررسی عدد کروموزومی از روش له کردناستفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، این گونه گیاهی نیز مانند سایر گونه های آن به درجه حرارت های پایین برای جوانه زنی نیاز دارد و عدد کروموزمی آن 2n=22 می باشد.

کلمات کلیدی

, گونه گیاهی Dorema kopetdaghense, جوانه زنی, عدد کروموزومی, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047397,
author = {شفیعی نیک, سعیده and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی جوانه زنی و عدد کروموزومی در گونه گیاهی Dorema kopetdaghense Pimenov در استان خراسان رضوی},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {گونه گیاهی Dorema kopetdaghense، جوانه زنی، عدد کروموزومی، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جوانه زنی و عدد کروموزومی در گونه گیاهی Dorema kopetdaghense Pimenov در استان خراسان رضوی
%A شفیعی نیک, سعیده
%A اجتهادی, حمید
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2014

[Download]