چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2015-03-03

عنوان : ( بهبود عمل‌کرد و تقویت سازه‌ی بال هواپیما در برابر برخورد پرنده )

نویسندگان: حسن پاهنگه , محمد حسین ابوالبشری , بهنام رضائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از انواع حوادث خطرناکی که امروزه صنایع هوانوردی با آن مواجه هستند برخورد اجسام خارجی نظیر پرنده به سازه‌ی هواپیماست. در این پژوهش به کمک تحلیل اجزای محدود برخورد یک پرنده‌ به وزن 4 پوند به بال هواپیما مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار با مدل‌سازی یک آزمایش ساده، برخورد پرنده به یک صفحه‌ی مسطح و صلب انجام شده و با مقایسه‌ی آن با نتابج آزمایش تجربی از صحت روش مدل‌سازی اطمینان حاصل شده است. آن‌گاه به تحلیل برخورد پرنده به سازه‌ی بال هواپیما پرداخته شده است. در انتها با اضافه کردن یک تقویت‌کننده به اجزای داخلی بال مقدار تغییرشکل پوسته‌ی بال، تنش ایجاد شده در اثر برخورد و کرنش پلاستیک به وجود آمده در آن محاسبه شده و با سازه‌ی بدون تقویت‌کننده مقایسه گردیده‌است. نتایج نشان می‌دهند که افزودن تقویت کننده سبب افزایش استحکام و کاهش آسیب وارده به بال هواپیما و به ویژه پوسته‌ی آن هنگام برخورد با پرنده خواهد شد

کلمات کلیدی

, برخورد پرنده, اجزای محدود, لبه‌ی حمله‌ی بال,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047402,
author = {پاهنگه, حسن and ابوالبشری, محمد حسین and رضائی, بهنام},
title = {بهبود عمل‌کرد و تقویت سازه‌ی بال هواپیما در برابر برخورد پرنده},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برخورد پرنده، اجزای محدود، لبه‌ی حمله‌ی بال، تقویت‌کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود عمل‌کرد و تقویت سازه‌ی بال هواپیما در برابر برخورد پرنده
%A پاهنگه, حسن
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A رضائی, بهنام
%J چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2015

[Download]